Dušan Jamrich

Dušan Jamrich

Herec
Dušan Jamrich sa narodil v Bratislave. Štúdium herectva absolvoval na VŠMU v roku 1970. Už počas štúdií stvárnil niekoľko postáv na scéne Činohry SND, v ktorých zaujal tak výrazne, že hneď po promócii bol do súboru angažovaný. Stvárnil tu množstvo rôznorodých postáv v inscenáciách klasických i moderných, v hrách domácich aj svetových autorov. V jeho kultivovanej javiskovej reči dominuje nadhľad a odstup, cítiť veľkú vnútornú koncentrovanosť a sugestívny výraz. Množstvo príležitostí využil Dušan Jamrich aj v televíznych inscenáciách a vo filmoch, z nich najväčšmi sa vryl do pamäti kultúrnej verejnosti jeho Ľudovít Štúr vo viacdielnom televíznom filme Štúrovci. Riaditeľom Slovenského národného divadla bol prvý raz v rokoch 1991 – 1996, ako generálny riaditeľ SND pôsobil v rokoch 1999 – 2005. Pôsobil aj ako docent na Vysokej škole múzických umení a vychoval celú generáciu hercov, ktorí dnes pôsobia prakticky vo všetkých divadlách na Slovensku. Pedagogickú činnosť zanechal po nástupe do riaditeľskej funkcie v SND. V roku 2002 bol Dušan Jamrich zvolený za viceprezidenta významnej medzinárodnej organizácie ETC (Európska divadelná konvencia), ktorá združuje divadlá z 25 krajín Európy (Činohra SND je členom ETC od roku 2000). Jeho herectvo je charakteristické nielen divadelnou imagináciou, ale zároveň mimoriadne kultivovaným fyzickým a hlasovým prejavom. Patrí medzi popredných recitátorov, znalcov Hviezdoslavovej poézie. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Bol podpredsedom, neskôr viceprezidentom KOZ SR.
 
Ocenenia:
1988 – Zaslúžilý umelec
2003 – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy od prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva
2008 – Cena Jozefa Kronera za najvýznamnejší herecký výkon, za stvárnenie postavy Tribouleta v hre Victora Huga Kráľ sa zabáva, s prihliadnutím na stvárnenie postavy Larsa v hre Moiry Buffini Večera
2010 – Cena ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti hereckej tvorby, s prihliadnutím na výnimočný umelecký prednes Homérovej Iliady v rozhlasovom projekte Slovenského rozhlasu – PARNAS
2010 – Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo
2019 – Cena Literárneho fondu
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.