Dušan Jamrich

Dušan Jamrich

Herec

Dušan Jamrich absolvoval štúdium herectva na VŠMU v roku 1970. Už počas štúdií stvárnil niekoľko postáv na scéne činohry SND, v ktorých zaujal tak výrazne, že hneď po promócii bol do súboru angažovaný. Za 33 rokov tu stvárnil vyše 80 postáv v hrách rozličných žánrov, medzi najvýznamnejšie však patria veľké mytologické či historické postavy klasického repertoáru (Jochanan v Hviezdoslavovom Herodesovi a Herodiade, 1970; Haimon v Sofoklovej Antigone, 1971; Adam v Hacksovej hre Adam a Eva, 1977; Kráľ Richard II. v rovnomennej Shakespearovej historickej hre, 1980; Orestes v Goetheho Ifigenii v Tauride, 1982; Princ Fridrich Homburský v rovnomennej Kleistovej hre, 1983; Sir Thomas More v Boltovej dráme Človek pre všetky časy, 2001). So šarmom a konverzačnou bravúrou však stelesnil Jamrich aj viaceré komediálne postavy (Geľo v Hollého Geľovi Sebechlebskom, 1979; Clitander v Moliérovom Georgovi Dandinovi, 1981; Diderot v Enzensbergerovom Ľudomilovi, 1992; Dubec v Jesenského a Klimáčkových Demokratoch, 1997; Brown v Brechtovej Opere za tri groše, 1999; Lord Caversham vo Wildovom Ideálnom manželovi, 2003).
Množstvo príležitostí využil Dušan Jamrich aj v televíznych inscenáciách a filmoch, z nich najväčšmi sa vryl do pamäti kultúrnej verejnosti jeho Ľudovít Štúr vo viacdielnom televíznom filme Štúrovci.
Po smrti Miloša Pietra v roku 1991 sa Dušan Jamrich stal riaditeľom (neskôr generálnym riaditeľom) Slovenského národného divadla. V roku 1996 bol z funkcie odvolaný ministrom kultúry Hudecom. Jeho odvolanie sprevádzala kompromitačná kampaň vtedajšieho ministerstva kultúry, nepodložené útoky médií a protesty divadelníkov, ktoré po čase vyústili do štrajku. Po voľbách v roku 1998 sa Dušan Jamrich opäť vrátil do čela SND. (1.1.1999)
Pôsobil aj ako docent na Vysokej škole múzických umení a vychoval celú generáciu hercov, ktorí dnes pôsobia prakticky vo všetkých divadlách na Slovensku. Pedagogickú činnosť zanechal po nástupe do riaditeľskej funkcie v SND.

V roku 2002 bol Dušan Jamrich zvolený za viceprezidenta významnej medzinárodnej organizácie ETC (Európska divadelná konvencia), ktorá združuje 35 divadiel z 22 krajín Európy (Činohra SND je členom ETC od roku 2000). 

Dušan Jamrich predstavuje vzácnu kombináciu talentu a schopností umeleckých, pedagogických a manažérskych; navyše vyniká mravnou integritou a pevnosťou svojich občianskych postojov.

Jamrichovo herectvo je charakteristické nielen divadelnou imagináciou, ale zároveň aj mimoriadne kultivovaným fyzickým a hlasovým prejavom. V tom tvorivo nadväzuje na tradíciu toho typu hereckého umenia, ktoré reprezentovali Ján Jamnický, Mikuláš Huba, Viliam Záborský; nie je náhoda, že tak ako oni, aj Dušan Jamrich je vynikajúcim recitátorom. Jamrichov herecký – ale aj ľudský! - prejav je nielen kultivovaný, ale zároveň aj kultivujúci prostredie, v ktorom pôsobí – či už na scéne, v pedagogickej činnosti alebo vo verejnom živote. A je to vlastnosť čoraz vzácnejšia a čoraz potrebnejšia v časoch zrýchlenia a spovrchnenia vzájomnej ľudskej i umeleckej komunikácie. Tieto Jamrichove danosti neovplyvnila negatívne ani jeho manažérska prax v pozícii generálneho riaditeľa SND.

Jeho manažérske schopnosti nie sú čisto technicistické, ale – a to je v jeho pozícii neobyčajne dôležité – sú podmienené vedomím o nenahraditeľnej funkcii umenia v ľudskej existencii. Postavenie i úroveň a výsledky umeleckej tvorby všetkých troch súborov SND – opery, baletu, činohry – vydávajú Dušanovi Jamrichovi svedectvo o cieľavedomosti a koncepčnosti jeho práce.

Napokon aj to boli dôvody, pre ktoré bol Dušan Jamrich zvolený do funkcie viceprezidenta ETC (Európska divadelná konvencia) práve na zasadaní Výboru ETC, ktoré sa konalo v júni 2002 v Bratislave pri príležitosti medzinárodného festivalu európskych divadiel EUROTHALIA – uskutočneného po prvý raz v histórii ETC v krajine bývalého východného bloku. Príprava, organizačné zabezpečenie a úroveň bratislavskej EUROTHALIE presvedčivo začlenili slovenské divadelné umenie do integračného európskeho procesu.

Predstavenia