Gabriela Dzuríková

Gabriela Dzuríková

Herečka
Gabriela Dzuríková sa narodila v Košiciach. Štúdium herectva na VŠMU absolvovala v roku 1995. Vzápätí sa stala členkou Činohry SND, v ktorom pôsobí dodnes.
V SND sa po prvý raz objavila už počas štúdia, v roku 1992, v inscenácii Súboj s démonom, kde stvárnila postavu Stelly Marrovej, rok nato sa zasa chopila roly Marienky v inscenácii Svadba.
Počas nasledujúcich rokov hosťovala v divadlách Štúdio L + S, ASTORKA Korzo ’90 a Radošinskom naivnom divadle. Neskôr, už počas angažmán v SND, hosťovala v divadlách Nová scéna, Aréna či v Divadle GUnaGU. Bola mnohonásobne nominovaná na ocenenie OTO. Bohaté a doposiaľ aktívne skúsenosti má i z televízie, filmu a dabingu.
 
Ocenenia:
2009 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Dolly v inscenácii dramatizácie L. N. Tolstého Anna Kareninová s prihliadnutím na postavu Lucie v inscenácii D. Gieselmanna Plantáž
2010 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Herodiady v inscenácii P. O. Hviezdoslava Herodes a Herodias
2015 – Výročná cena Literárneho fondu za postavy Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie) v inscenácii Ľ. Feldeka Ako sa Lomidrevo stal kráľom
2019 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Šracie v inscenácii Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia

Maria Rumminsová, jeho žena
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Eurydika
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Marta Bollová, hlavná sestra
Eurydika
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena
Slečna Templová, Lady Dentová
Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie)
Kostolníčka, Dorota, Pani Dlugoszová
Alma Ekdahlová, jeho manželka
Katarína Schratt, herečka Burgtheatru, milenka Franza Jozefa
Maria Rumminsová, jeho žena