Komorný koncert - BRITTEN & MENDELSSOHN

Komorný koncert - BRITTEN & MENDELSSOHN

opera

nová budova SND, Operný salón SND

V sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť hercov a hostí Činohry SND, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom. 
Na februárovom komornom koncerte sa v Opernom salóne predstavia výnimoční hráči na sláčikových nástrojoch orchestra Opery SND a prvá hobojistka Vladislava Fabianová. Zaznie nádherné Hobojové kvarteto Phantasy od Benjamina Brittena a legendárne Sláčikové okteto Felixa Mendelssohna, ktoré má takmer symfonický obsah a rozmery. Básne Pala Macha prednesie herečka Gabriela Dzuríková. 

PROGRAM
Benjamin Britten: Phantasy Kvarteto pre hoboj a sláčikové trio, Op. 2
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sláčikové okteto, Op. 20
Palo Macho: Mesiac na červeno / výber z básnickej zbierky 

E-bulletin