Ján Gallovič

Ján Gallovič

Herec
Ján Gallovič sa narodil v Poprade. Po absolvovaní štúdia na Divadelnej fakulte VŠMU pod vedením profesora Karola L. Zachara sa z neho stal profesionálny herec. V rokoch 1983 – 1985 bol sólistom spevohry Novej scény v Bratislave. V rokoch 1985 – 1988 bol členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Na Novej scéne pôsobil najmä v oblasti muzikálu v rokoch 1988 až 1996. V tom istom roku odišiel do Činohry SND, kde pôsobí v stálom angažmán dodnes. Popri divadle spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom a s dabingovými štúdiami. Na Divadelnej fakulte VŠMU pôsobil od roku 1998 do roku 2016, najprv ako pedagóg umeleckého prednesu v tíme s prof. E. Horváthom, v poslednom období aj ako pedagóg techniky reči a hereckej tvorby v tíme s prof. I. Timkovou. V deväťdesiatych rokoch stvárnil mnoho filmových postáv zo slovenskej produkcie. Vďaka svojmu charizmatickému hlasu si našiel uplatnenie aj v dabingovej tvorbe, za čo bol aj v roku 1997 ocenený cenou Zlatá slučka za najlepší mužský výkon.
 
Ocenenia:
1997 – Zlatá slučka za najlepší mužský výkon v dabingu
1998 – výročná cena Literárneho fondu za divadelnú tvorbu v roku 1997
2000 – Poděbradská Krištáľová ruža za prínos v oblasti poézie a umeleckého slova
2017 – Cena Literárneho fondu za postavu Jána Pavla II. v inscenácii muzikálu Povolanie pápež
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.