Ján Gallovič

Ján Gallovič

Herec

Vzdelanie:
Gymnázium VŠMU Bratislava 1983

Angažmán:
Nová scéna, sólista spevohry 1983-1985
Divadlo A. Bagara Nitra 1985-1989
Nová scéna, člen činohry 1990-1996
Činohra SND (od 1. 6. 1996)

SÚPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POSTÁV V ČINOHRE SND

Sezóna 1995/1996:
W. Shakespeare: Ako sa vám páči (Amiens)

Sezóna 1996/1997:
P. Karvaš: Vlastenci z mesta Yo (Brinsley Peel)
P. Turrini: Šialený deň (Figaro)
P. Kohout: Úbohý vrah (Keržencev)
V. Klimáček: Demokrati (Dr. Landík)

Sezóna 1997/1998:
S. Sondheim – H. Wheeler: Malá nočná hudba (Gróf Carl-Magnus Malcolm)

Sezóna 1999/2000:
J. Palárik: Inkognito (Jelenský)

Sezóna 2000/2001:
S. Gray: Na konci hry (Henry)
S. Martin: Picasso v bare Lapin Agile (Návštevník – spevák)
M. Huba – M. Porubjak: Tančiareň

Sezóna 2001/2002:
L. Ballek – O. Šulaj: Pomocník (Kuki)
L. Carroll – M. Janoušek: Alica v zázračnej krajine (Aprílový zajac)
T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche (Brick)

Sezóna 2002/2003:
J. C. Grumberg: Krajčírky (Žehliar)

SÚPIS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH POSTÁV V INÝCH SLOVENSKÝCH DIVADLÁCH

DIVADLO A. BAGARA NITRA
Modrý vták (Tyl-Tyl)
Meštiak šľachticom (Coviele)
Ja, stará mama, Iliko a Illarion (Zuriko)
Vidiecka Lady Macbeth (Sergej)

NOVÁ SCÉNA
Ženy, Juan alebo láska ku geometrii (Juan)

Muzikály:
Evanjelium o Márii (Ján Apoštol)
Grand Hotel (Otto Kringelein)
Jozef a jeho zázračný farebný plášť (Jozef)
Pokrvní bratia (Eddy)
Mámenie mysle (Frankie)
Dracula (Šašek)

DÔLEŽITÉ TELEVÍZNE ROLY (TELEVÍZNE FILMY A INSCENÁCIE)

Jakubov rebrík (Jakub), 1992, réžia: J. Bednárik
Zurvalec, 1994, réžia: V. Strnisko
Všetci ľudia budú bratia (Mark), 1996, réžia: P. Haspra

DÔLEŽITÉ OCENENIA

1998 – výročná cena Literárneho fondu za divadelnú tvorbu v r. 1997 (za postavu Kerženceva v inscenácii hry P. Kohouta Úbohý vrah s prihliadnutím na postavu Dr. Landíka v hre V. Klimáčka Demokrati a Malcolma v Malej nočnej hudbe)

Predstavenia