Anna Javorková

Anna Javorková

Herečka
Anna Javorková sa narodila v Ružomberku. Štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení absolvovala v roku 1975. V SND sa však po prvý raz objavila už v roku 1970, v inscenácii Viťúzi, ako predstaviteľka postavy Margitky. Naďalej v ňom ako hosťujúca herečka pôsobila počas štúdia na VŠMU, pričom do súboru činohry je angažovaná od roku 1974.
Hosťovala však tiež vo viacerých slovenských profesionálnych divadlách ako ASTORKA Korzo ’90, Aréna, West, Divadlo a.ha., Divadlo Jána Palárika v Trnave, Malá scéna STU, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava či Štátne divadlo Košice. Okrem divadla však aktívne pôsobí aj ako filmová herečka; dovedna účinkovala vo viac než päťdesiatich filmových či televíznych snímkach. Javiskovú reč a umelecký prednes vyučuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
 
Ocenenia:
2009 – cena Literárneho fondu za postavu Grety Garbo
2011 – výročná cena Literárneho fondu za postavy stvárnené v inscenáciách
2012 – Ocenenie Identifikačný kód Slovenska
2013 – cena za najlepší ženský herecký výkon v divadelnej sezóne za postavu Klytaiméstry v inscenácii Aischylovej hry Oresteia
2017 – cena Literárneho fondu za celoživotné dielo v kategórii divadlo
Ďalšie ocenenia: Cena Janka Borodáča, Cena Andreja Bagara, FČSF Ústí nad Labem

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.