Ladislav Bédi

Ladislav Bédi

Hosťujúci herec

Predstavenia

Helena Kuraginová, Anatolova sestra
Anatol Kuragin, Pierrov priateľ
Komparz (troj-, šesť- a deväťhlavý drak)