Maroš Potokár

Maroš Potokár

Hosťujúci dirigenti

Maroš Potokár (1982, Košice) patrí medzi výrazné osobnosti mladšej generácie slovenských dirigentov. Na košickom konzervatóriu vyštudoval hru na husliach (Š. Demeter, K. Petróczi) a dirigovanie (J. Drietomský). V štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave, kde študoval hru na husliach v triede J. Kopelmana a A. Jablokova a na JAMU v Brne, kde vyštudoval dirigovanie v triede R. Hališku a R. Štúra.
Už počas štúdia v roku 2007 sa stal koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice, s ktorou dodnes pravidelne vystupuje aj ako sólista. Bohaté skúsenosti získal aj vo viacerých komorných súboroch. Najvýraznejšie bolo jeho pôsobenie v Quasars Ensemble a Albrechtovom kvartete. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaného dirigenta Z. Nagya. Ako dirigent vystúpil s Filharmóniou Brno, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmóniou Olomouc, Symfonickým orchestrom AKS Pražskej AMU, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Národnou filharmóniou S. Lunchevici Kišiňov a ďalšími. Už vyše desať rokov trvá aj jeho práca zbormajstra v Košickom speváckom zbore učiteľov. Od roku 2014 je tiež umeleckým vedúcim komorného orchestra Musica Cassovia.

Od roku 2013 hosťoval v opere Štátneho divadla Košice v tituloch Dialógy Karmelitánok F. Poulenca a Rigoletto G. Verdiho. V sezóne 2016/2017 bol ako dirigent už členom súboru Štátneho divadla Košice a debutoval hudobným naštudovaním Pucciniho Bohémy. V uplynulej sezóne pokračoval v spolupráci s ŠDKE v inscenácii Falstaff G. Verdiho a hudobným naštudovaním Hoffmanových poviedok J. Offenbacha.

Debutoval tiež v Slovenskom národnom divadle ako dirigent Mozartovho Únosu zo serailu a v Národnom divadle Moravskosliezskom v Ostrave v baletnej inscenácii Traja Mušketieri (J. Kučera/P. Chalmer).