Emil Leeger

Emil Leeger

- herec, pedagóg, tanečník, choreograf a akrobat

- absolvoval odbor herectvo VŠMU v Bratislave (2005) a počas štúdia navštevoval Akademiu Praktyk Teatralnych v Gardzieniciach (2003-2004).

- aktuálne ukončil 2. ročník 3. stupňa vysokoškolského štúdia na Hudobno – tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia so svojim výskumom s témou: Hlasová a herecká príprava v tanečnom divadle a súčasnej performancii. Pod týmto názvom sa skrýva analytický výskum spoznávania dychu, hlasu, reči, hereckých metód Stanislavského a Grotowského v premostení na aplikáciu pre študentov 1. a 2. ročníka Herecká príprava v štyroch semestroch. Nadobudol 5 ročné skúsenosti s pedagogickým vedením.

- 7 rokov spoluorganizoval chod malého komorného divadla Arteatro v centre mesta. Na profesionálnych doskách začal pôsobiť už počas štúdií. Spoluvytvára inscenácie, ktoré vychádzajú z fyzického, tanečného či alternatívneho základu, ale skúsenosti má aj v činohre, či muzikáli.

Jeho aktivity majú široké pole pôsobnosti: Slovenské národné divadlo opera/činohra, Nová scéna, Štátna opera Banská Bystrica, Medzinárodné fyzické divadlo Farma v jeskyni - Praha, Divadlo P.A.T., Debris company, Divadlo ARTEATRO, Ha Divadlo – Brno, Divadlo J.G.T. – Zvolen, Neskorý zber o.z., Alternatívne divadlo elledanse, v neposlednom rade aj so švajčiarskou skupinou Company T-d ́u a Cielaroque company Rakúsko.

Má za sebou okolo štyridsať profesionálnych divadelných premiér, niekoľko filmových titulov či televíznych seriálov. Svoje poznatky obohacuje neustálym vzdelávaním, venoval sa aj výškovej akrobacii so skupinou Vertigo.

V kategórii najvýraznejší talent sa stal tanečným objavom roku 2009 a získal cenu Bedřicha Füsseggera.