Linda Ballová

Linda Ballová

Soprán

Linda Ballová sa spevu venuje už od detstva. Počas štúdia na evanjelickom bilingválnom lýceu navštevovala hodiny u svetoznámej pedagogičky Ruthilde Boesch vo Viedni. V roku 1998 získala na Rhodos International Music Festival and Competition tretie miesto. Ako žiačka Konzervatória v Bratislave (v triede Dagmar Livorovej) debutovala na doskách SND úlohou Druhého chlapca v Mozartovej Čarovnej flaute (2003). V tom istom roku vystúpila na Vianočnom koncerte Slovenskej filharmónie a získala aj druhé miesto na Súťaži slovenských konzervatórií. V roku 2005 v tej istej súťaži zvíťazila. O ďalší rok neskôr sa stala laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI, získala Cenu Andreja Kucharského za výrazný umelecký prejav, Cenu rodiny Suchoňovcov za interpretáciu piesne Eugena Suchoňa 2006 a na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského sa umiestnila ako druhá. Získala tiež Cenu Andreasa V. Georgiou za najlepší ženský umelecký prejav.

Štúdium na Vysokej škole múzických umení začala ako mezzosopranistka v triede Zlatice Livorovej. V prvom ročníku VŠMU debutovala v Štátnom divadle Košice ako Siebel v Gounodovom Faustovi (2006/2007) a pokračovala úlohou Gianetty v Donizettiho Nápoji lásky (2006/2007). Na scéne Národního divadla moravskoslezského sa prvýkrát predstavila postavou Dryade v Straussovej Ariadne na Naxe (2006/2007), neskôr ako Siebel vo Faustovi (2008/2009) a Cherubino v Mozartovej Figarovej svadbe (2008/2009). V Pucciniho opere Sestra Angelika spievala postavu Zelatrice (Štátna opera Banská Bystrica; 2006/2007).

Do SND sa vrátila ako Fiodor v Mussorgského Borisovi Godunovovi (2007/2008). Zásadným obratom v jej umeleckom vývoji bola zmena hlasového odboru na soprán. Správnosť tohto kroku potvrdzuje jej obsadenie do roly Milady v Smetanovom Daliborovi (2009/2010), s ktorou zaznamenala veľký úspech na festivale Smetanova Litomyšl a neskôr aj v Národnom divadle moravskoslezskom v Ostrave. V roku 2010 s vynikajúcim ohlasom stvárnila Mařenku v Smetanovej Predanej neveste. V tom istom roku vystúpila na koncerte Slovenskej filharmónie Pocta Zlatici Livorovej. Ďalšou divadelnou úlohou, ktorou Linda Ballová obohatila zoznam postáv, bola Donna Anna v Mozartovej opere Don Giovanni (SND; 2011) - a na koncertnom pódiu si repertoár rozšírila opäť v Slovenskej filharmónii Beethovenovou Omšou C-dur, op. 86. V roku 2015 sa v Opere SND s mimoriadnym úspechom zhostila hlavnej postavy v inscenácii Janáčkovho diela Vec Makropulos pod režijným vedením Petra Konwitschného.