Linda Ballová

Linda Ballová

Sopran

Linda Ballová sa spevu venuje už od detstva. Počas štúdia na Evanjelickom bilingválnom lýceu
navštevovala hodiny u svetoznámej pedagogičky Ruthilde Boesch vo Viedni. V roku 1998 získala
na Rhodos International Music Festival and Competition tretie miesto. Ako žiačka Konzervatória v
Bratislave (v triede Dagmar Livorovej) debutovala na doskách SND úlohou Druhého chlapca v
Mozartovej Čarovnej flaute (2003). V tom istom roku vystúpila na Vianočnom koncerte Slovenskej
filharmónie a získala aj druhé miesto na Súťaži slovenských konzervatórií. V roku 2005 v tej istej
súťaži zvíťazila. O ďalší rok neskôr sa stala laureátkou Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha
Godina IUVENTUS CANTI, získala Cenu Andreja Kucharského za výrazný umelecký prejav, Cenu
rodiny Suchoňovcov za interpretáciu piesne Eugena Suchoňa 2006 a na Medzinárodnej speváckej
súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského sa umiestnila ako druhá. Získala tiež Cenu Andreasa V.
Georgiou za najlepší ženský umelecký prejav.
Štúdium na Vysokej škole múzických umení začala ako mezzosopranistka v triede Zlatice
Livorovej. V prvom ročníku VŠMU debutovala v Štátnom divadle Košice ako Siebel v
Gounodovom Faustovi (2006/2007) a pokračovala úlohou Gianetty v Donizettiho Nápoji lásky
(2006/2007). Na scéne Národného divadla moravskosliezskeho sa prvýkrát predstavila postavou
Dryade v Straussovej Ariadne na Naxe (2006/2007), neskôr ako Siebel vo Faustovi (2008/2009) a
Cherubino v Mozartovej Figarovej svadbe(2008/2009).
V Pucciniho opere Sestra Angelika spievala postavu Zelatrice (Štátna opera Banská Bystrica;
2006/2007). Do SND sa vrátila ako Fiodor v Mussorgského Borisovi Godunovovi (2007/2008).
Zásadným obratom v jej umeleckom vývoji bola zmena hlasového odboru na soprán. Správnosť
tohto kroku potvrdzuje jej obsadenie do roly Milady v Smetanovom Daliborovi (2009/2010), s
ktorou zaznamenala veľký úspech na festivale Smetanova Litomyšl a neskôr aj v Národnom divadle
moravskosliezskom v Ostrave. V roku 2010 s vynikajúcim ohlasom stvárnila Mařenku v Smetanovej
Predanej neveste (SND, NDM). V tom istom roku vystúpila na koncerte Slovenskej filharmónie
Pocta Zlatici Livorovej. Ďalšou divadelnou úlohou, ktorou Linda Ballová obohatila zoznam postáv,
bola Donna Anna v Mozartovej opere Don Giovanni (SND, 2011) a na koncertnom pódiu si
repertoár rozšírila opäť v Slovenskej filharmónii Beethovenovou Omšou C-dur, op. 86. V roku 2015
sa v opere SND s mimoriadnym úspechom zhostila hlavnej postavy v inscenácii Janáčkovho diela
Vec Makropulos pod režijným vedením Petra Konwitschného a naštudovala rolu
Giulietty v Offenbachových Hoffmanových poviedkach. Ako ďalšie Lindine úspechy spomeňme
niekoľkoročné angažmán v Aachene, kde stvárnila postavy ako Rusalka (2013), Jenůfa (2014),
Elisabeth v Tannhäuserovi (2015), Giorgetta a Sestra Angelika v Pucciniho Triptychu (2016),
Ariadne v Straussovej Ariadne auf Naxos (2017). Rolu Donny Anny úspešne uviedla v belgickom
Alden Biesen (2014) a nezabudnime spomenúť koncerty s José Curom v Bratislave a Ostrave
(2014) a v chorvátskom Dubrovníku v roku 2016. V roku 2017 debutovala s Národným divadlom v 
Brne ako Emilia Marty v Šanghaji. V roku 2019 v Brne naštudovala rolu Elisabetty de Valois vo
Verdiho opere Don Carlos a predstavila sa tiež ako Cio Cio San v Pucciniho Madama Butterfly a ako Tatiana v Čajkovského opere Eugen Onegin, ktorej premiéra bola vysielaná ako live stream na ČT art. 
V Brne naštudovala aj postavu Mimi v Pucciniho Bohéme.
V roku 2022 debutovala v Maďarskej štátnej opere (Magyar Állami Operaház) ako Elisabetta de
Valois vo Verdiho opere Don Carlos s mimoriadnym úspechom.
V sezóne 2022/2023 debutovala v postave Salome v rovnomennej opere R. Straussa v Národnom
divadle Brno s veľkým úspechom a mimoriadnymi kritikami odbornej verejnosti.
V aktuálnej sezóne sa predstaví v Národnom divadle Košice ako Elisabeth vo Wagnerovom
Tannhäuserovi a v Slovenskom národnom divadle ako Mimi v Pucciniho Bohéme, Rusalka v
Dvořákovej rovnomennej opere a Čo-Čo-San v Pucciniho Madama Butterfly.