Adam Novák

Adam Novák

Koncertný majster prvých huslí
Adam Novák sa narodil v Kroměříži. Už v ranom detstve sa uňho prejavil mimoriadny hudobný talent. Ako šesťročný začal navštevovať triedu Ing. Karla Janečka, pod ktorého vedením absolvoval aj Konzervatórium P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde zároveň študoval hru na viole u svojho otca MgA. Zdeňka Nováka. Vzdelanie si ďalej rozširoval na JAMU v Brne a na VŠMU v Bratislave – Peter Michalica, ArtD., Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD. Absolvoval interpretačné kurzy Václava Hudečka, Ivana Ženatého, Bohuslava Matouška, ako aj konzultácie s prof. Václavom Snítilom a majstrom Josefom Sukom.
 
Adam Novák je laureátom mnohých medzinárodných interpretačných súťaží. K najvýznamnejším úspechom patrí titul absolútneho víťaza Kocianovej husľovej súťaže, viacnásobné víťazstvo na súťaži Jozefa Muziku, 2. miesto na súťaži J. Brahmsa v Pörtschachu v kategórii komorná hudba. Je držiteľom prestížnej ceny EMCY udelenej mimoriadne nadaným mladým umelcom.
 
Ako sólista spolupracoval s renomovanými dirigentmi ako Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Peter Vronský, Stanislav Macura a i. Z orchestrov, s ktorými vystupoval, spomeňme Filharmóniu Bohuslava Martinů Zlín, Moravskú filharmóniu Olomouc, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
 
Vo svojej kariére pôsobil aj ako člen mnohých orchestrov – Národní divadlo Brno, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (zástupca koncertného majstra), Štátna filharmónia Košice (koncertný majster).
 
V súčasnosti je členom Viedenského komorného orchestra, kde pôsobí aj ako koncertný majster predovšetkým v operných produkciách v Theater an der Wien.
 
Ako koncertný majster tiež spolupracuje s telesami Pražskí komorní sólisti, Česká sinfonietta, Východočeský symfonický orchester a ďalšie. V súčasnosti zastáva pozíciu koncertného majstra v orchestri Opery SND.
 
Ako komorný hráč účinkoval na svetových pódiách väčšiny krajín Európy, v USA aj v Ázii, pričom spolupracuje s umelcami ako Radek Baborák, Dalibor Karvay, Wolfgang Redik a mnohí ďalší. Je umeleckým vedúcim súborov Ensemble Varietas, Proxima Quartet a Proxima Piano Trio.