Komorný koncert - ENSEMBLE VARIETAS

Komorný koncert - ENSEMBLE VARIETAS

opera

Tansman, Saglietti & Martinů

nová budova SND, Operný salón SND

Aj v sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť členov Činohry SND, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom.

Komorný súbor Ensemble Varietas, ktorý tvoria hráči orchestra Opery SND, uvedie na októbrovom koncerte nevšedný program z diel Corrada Mariu Sagliettiho, Alexandre Tansmana a Bohuslava Martinů. Spoločným znakom všetkých troch diel je originálna kombinácia dychových a sláčikových nástrojov. Poéziu Wisławy Szymborskej bude čítať Ingrid Timková

 

Program: 

Corrado Maria Saglietti Suita pre lesný roh a sláčikové kvarteto

Alexandre Tansman Septeto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, trúbku, violu a violončelo

Bohuslav Martinů Noneto č. 2 pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu, violončelo a kontrabas, H 347

Wisława Szymborska Veľké číslo, výber z básnickej zbierky 

E-bulletin