Jaroslav Kyzlink

Jaroslav Kyzlink

Dirigent

Český dirigent Jaroslav Kyzlink sa narodil v Brne, kde vyštudoval zborové a orchestrálne dirigovanie na Janáčkovej akadémii múzických umení. Od roku 1992 pôsobil v brnianskej opere: v prvom období ako zbormajster, od roku 1996 ako dirigent, v rokoch 2001-2003 stál na čele súboru ako šéfdirigent a umelecký šéf. So súborom Janáčkovej opery naštudoval a uviedol celý rad inscenácií (k najvýznamnejším patria Jej Pastorkyňa v roku 2004 v réžii Davida Pountneyho, ten istý titul v roku 2006 v stvárnení režiséra Zdenka Kaloča, Káťa Kabanová v roku 2003, La traviata v roku 2001, Čarovná flauta a Andrea Chénier v rokoch 1999 a 2000). Dirigent so súborom tiež hosťoval na domácich a zahraničných festivaloch, dvakrát s ním realizoval úspešné turné po Japonsku (2001, 2003). V rokoch 1999-2001 bol Kyzlink hosťujúcim dirigentom Štátnej opery Praha, od roku 2002 pravidelne hosťuje v opere Národného divadla v Prahe, kde v rokoch 2003 a 2004 naštudoval dve inscenácie v rámci projektu Český triptych. V roku 2003 nadviazal spoluprácu s Operou Slovenského národného divadla v Bratislave (z tohto obdobia pochádza jeho a Smolíkove nekonvenčné inscenačné poňatie Smetanovej opery Hubička). V Opere SND ďalej pôsobil Kyzlink v rokoch 2004-2006 ako šéfdirigent - a ako dirigent sa podieľal na vzniku profilových inscenácií Alcina (Händel), Rusalka(Dvořák), Peter Grimes (Britten) a Figarova svadba (Mozart). V roku 2004 naštudoval operu J. B. Foerstera Eva na Wexford Festival Opera (Írsko) a začiatkom roku 2005 sa podieľal ako dirigent na novej produkcii Janáčkovej Jej Pastorkyne v Lotyškom národnom divadle v Rige. Kyzlink pravidelne spolupracuje s poprednými českými a slovenskými symfonickými i komornými orchestrami, podieľal sa na mnohých projektoch na koncertných pódiách a festivaloch v Českej republike, ale tiež v mnohých krajinách Európy a v Japonsku. Často ho pozývajú do porôt dirigentských a vokálnych súťaží, od roku 2006 externe spolupracuje s Hudobnou fakultou VŠMU v Bratislave. Začiatkom roku 2008 naštudoval v spolupráci s režisérom Ondřejom Havelkom novú produkciu Pucciniho opery Gianni Schicchi a Leoncavallových Komediantov pre Národné divadlo v Brne, v máji toho istého roku debutoval na festivale Pražská jar. Koncom roku 2008 sa hudobným naštudovaním podieľal na vynikajúcej inscenácii Gluckovej opery Orfeus a Eurydika (réžia Mariusz Trelinski), ktorá vznikla v koprodukcii Opery SND a Veľkého divadla vo Varšave. Začiatkom roku 2009 naštudoval v Janáčkovej opere v Brne Čajkovského Eugena Onegina, v marci 2009 stál za dirigentským pultom v novej inscenácii Dvořákovej Rusalky v Národnej opere v Aténach - a ten istý titul pripravil aj na sklonku roku 2011 pre Tokyo National Opera v Japonsku.