Michal Želonka

Michal Želonka

Prvý tenor

Michal Želonka je člen zboru Opery SND, ale pravidelne stvárňuje aj menšie postavy v operách. ( Parpignol, Don Curzio, Lerma atď...)

Predstavenia