Mária Štúrová

Mária Štúrová

Prvý soprán

Rodáčka spod Tatier. Študovala spev na Konzervatóriu v Košiciach u Michaila Adamenka. V roku 2011 sa zúčastnila na speváckych kurzoch na Janáčkovej akadémii múzických umění v Brne. V štúdiu ďalej pokračovala na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede Hany-Štolfovej-Bandovej. Magisterský stupeň štúdia ukončila v triede prof. Petra Mikuláša.

Na slovenskú interpretačnú scénu vkročila ako protagonistka viacerých vokálno-inštrumentálnych diel mladých skladateľov v rámci festivalu súčasnej hudby Orfeus. V roku 2009 sa so Štátnym divadlom Košice podieľala na predstavení Figarova svadba v meste Fertörákos v priestoroch jaskynného divadla neďaleko mesta Sopron. V tom istom roku sa zúčastnila na súťaži Pražský pěvec v Prahe, kde jej bolo udelené čestné uznanie, ako aj na Medzikonzervatoriálnej súťaži v Košiciach v roku 2010. V roku 2013 spolupracovala na projekte Conservatoire de la Ville de Luxemburg so zborom Technik a hudobným telesom Bruno Walter Symphony Orchestra pod taktovkou Jacka M. Händlera. V roku 2015 naštudovala postavu Gasparini z opery La canterina a v roku 2016 stvárnila postavu Amora v opere Orfeus a Eurydika v produkcii VŠMU. V roku 2014 sa stala členkou operného zboru SND, kde vystupuje v mnohých operných inscenáciách. V sólových postavách sa v SND predstavila ako Kontesa Jozia Napolska v operete Poľská krv a Grófka Ceprano v opere Rigoletto. V súčasnosti ako sólistka spolupracuje s dámskym komorným orchetrom The Ladies Ensemble. 

Predstavenia