Mária Štúrová

Mária Štúrová

Erster Sopran
Mitglieder des Opernstudios

Rodáčka spod Tatier. Študovala spev na Konzervatóriu v Košiciach
u Michaila Adamenka. V roku 2011 sa zúčastnila na speváckych
kurzoch na Janáčkovej akadémii múzických umění v Brne. V štúdiu
ďalej pokračovala na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v
Bratislave v triede Hany Štolfovej-Bandovej. Magisterský stupeň
štúdia ukončila v triede Petra Mikuláša.
Na slovenskú interpretačnú scénu vkročila ako protagonistka
viacerých vokálno-inštrumentálnych diel mladých skladateľov v
rámci festivalu súčasnej hudby Orfeus. V roku 2009 sa so Štátnym
divadlom Košice podieľala na predstavení Figarova svadba v meste
Fertörákos v priestoroch jaskynného divadla neďaleko mesta
Sopron. V tom istom roku sa zúčastnila na súťaži Pražský pěvec v
Prahe, kde jej bolo udelené čestné uznanie, ako aj na
Medzikonzervatoriálnej súťaži v Košiciach v roku 2010. V roku 2013
spolupracovala na projekte Conservatoire de la Ville de Luxemburg
so zborom Technik a hudobným telesom Bruno Walter Symphony
Orchestra pod taktovkou Jacka M. Händlera. V roku 2015
naštudovala postavu Gasparini z opery La canterina a v roku 2016
stvárnila postavu Amora v opere Orfeus a Eurydika v produkcii
VŠMU. V roku 2014 sa stala členkou operného zboru SND, kde
vystupuje v mnohých operných inscenáciách. V sólových postavách
sa v Opere SND predstavila ako Kontesa Jozia Napolska v operete Poľská
krv, Grófka Ceprano v opere Rigoletto a v postave Anny Kennedy v
opere Maria Stuarda. Na 25. ročníku Medzinárodnej súťaže
Mikuláša Shneirdera Trnavského v roku 2023 získala v najvyššej
ženskej kategórii tretie miesto. V súčasnosti ako stála sólistka
spolupracuje s dámskym komorným orchestrom The Ladies
Ensemble s ktorým vypredali desiatky úspešných koncertov,
ocenených odbornou kritikou. Vystupovali tiež na multižánrovom
festivale Symfónia umenia, na ktorom účinkujú svetové osobnosti
opery, klasickej ,filmovej aj jazzovej hudby.