Daniel Čapkovič

Daniel Čapkovič

Barytón
Narodený 03. 09. 1977 Smolenice

Daniel Čapkovič popri štúdiu spevu na Konzervatóriu v Bratislave v triede Róberta Szücsa získal hudobno-pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Úspešne sa zúčastnil na viacerých speváckych súťažiach doma i v zahraničí. Roku 1999 získal absolútne víťazstvo na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Na tomto renomovanom podujatí získal aj Zvláštnu cenu A. Dvořáka a zvíťazil v kategórii Opera. V roku 2007 sa stal laureátom deviateho ročníka Českej a slovenskej medzinárodnej speváckej súťaže v kanadskom Montreale. Svoje interpretačné schopnosti zdokonaľoval na majstrovských speváckych kurzoch u Evy Randovej a Evy Blahovej. V sezóne 2003/2004 absolvoval štipendijný študijný pobyt na Hudobnej univerzite v Grazi u profesora Gottfrieda Hornika. Zároveň účinkoval vo viacerých produkciách v tamojšom Theater im Palais. V súčasnosti pôsobí ako sólista Opery SND v Bratislave. Tam vystupuje ako Papageno v Mozartovej Čarovnej flaute, Silvio v Leoncavallových Komediantoch, Schaunard i Marcello v Pucciniho Bohéme, Alfredo v La traviate, Amonasro v Aide, Sharpless v Madama Butterfly, Jelecký v Pikovej dáme. Úspešne interpretuje tiež operetnú postavu Falkeho v Straussovom Netopierovi. Okrem domovskej scény vystupuje na scénach národných divadiel v Prahe a Brne ako aj v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, USA a Kanade.

Predstavenia