Simon Boccanegra

Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra

opera

Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku.

nová budova SND, Sála opery a baletu

Taliansky operný génius vedel majstrovsky spojiť strhujúcu osobnú drámu so širšími politickými či spoločenskými súvislosťami, aby sa tak mohol aktuálne vyjadriť k svetu, ktorý ho obklopoval a ku ktorému nevedel byť umelecky ľahostajný. Téma zápasu o jednotu historicky ťažko skúšaného Talianska sa stala určujúcou ideou viacerých jeho diel. V opere Simon Boccanegra ju výrazne obohatila i rozporuplná súvislosť moci a ceny, ktorú si na ľudských osudoch zvyčajne vyžiada. Hudobná dráma odohrávajúca sa v bohatom Janove zapôsobí svojou poetikou temnosvitu, ktorý len chvíľkovo vyjasnia svetlejšie zvukové a obsahové farby. Podobne ako v Trubadúrovi, ktorý vznikol podľa dramatickej predlohy toho istého španielskeho autora Antonia Garcíu Gutiérreza, v ňom prevláda dusná a napätím presiaknutá atmosféra a dejové peripetie nedajú ústredným protagonistom až do konca vypätej drámy ani na okamih vydýchnuť. Pôvodný tvar diela z roku 1857 Verdi v roku 1881 v spolupráci so skladateľom a libretistom Arrigom Boitom prepracoval a v tejto verzii dielo žije i na dnešných operných javiskách.

Opera je naštudovaná v talianskom jazyku.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 45 minút s jednou prestávkou

 

 

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Dramaturgia
Zbormajster Pavel Procházka