Ľudovít Ludha

Ľudovít Ludha

Tenor

Predstavenia

Ferapont Smeľkov, bohatý kupec