Anton Keremidtchiev

Anton Keremidtchiev

Barytón

Anton Keremidtchiev je popredným basbarytonistom bulharského pôvodu, žijúcim prevažne v Taliansku. Jeho kariéra sa začala v Štátnej opere v Sofii, ale veľmi skoro sa predstavil aj na zahraničných scénach, predovšetkým v Taliansku (Terst, Pesaro, Palermo a ďalšie). V súčasnosti pôsobí predovšetkým na popredných nemeckých javiskách – v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, v Düsseldorfe, Hamburgu a Lipsku. Mimo nemeckých divadiel sa jeho meno objavuje aj na plagátoch v Moskve, Paríži, Oviede, vo Valencii a inde.

Anton Keremidtchiev je uznávaným interpretom talianskej a nemeckej opernej literatúry druhej polovice devätnásteho storočia. K jeho profilovým postavám patria: Germont (La traviata), Sharples (Madama Butterfly),Rigoletto, Jago (Otello), Renato (Maškarný bál), Ezio (Attila), Telramund (Lohengrin), Kurvenal (Tristan a Izolda) a ďalšie.

Okrem opery sa venuje aj koncertnej činnosti. Pod taktovkou známych dirigentských osobností ako James Conllon, Ádám Fischer, Kiril Petrenko, Marc Albrecht, Paolo Carigianini, Ivan Anguelov interpretoval diela klasikov svetovej hudobnej literatúry.

V poslednom období sa predstavil vo viedenskej Volksoper ako Rigoletto a ako Telramund v v Grazi. Bratislavské obecenstvo ho môže vidieť tiež v Lohengrinovi, ale aj ako Rigoletta či Jochanaana v Straussovej Salome.

Predstavenia