Peter Čanecký

Peter Čanecký

Scénický a kostýmový výtvarník Peter Čanecký sa narodil v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1978 – 1983 študoval na Katedre scénického a kostýmového výtvarníctva Vysokej školy múzických umení v Bratislave, u prof. Ludmily Purkyňovej a prof. Otta Šujana. Po skončení štúdia začal pracovať v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, no neskôr sa vrátil späť do Bratislavy, a začal spolupracovať aj s inými mimo bratislavskými divadlami. V krátkom období v rokoch 1988-1990, pracoval ako interný scénograf na bratislavskej Novej scéne.
 
Od roku 1991 pôsobí ako pedagóg na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, kde v roku 1998 získal akademický titul docenta a v roku 2006 titul profesora. V súčasnosti je aj vedúcim tejto katedry. V rannom období svojho pedagogického pôsobenia absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov na prestížnych univerzitách, Academii Minerva Gronigen v Holandsku (1991), Notthingham Trent University v Anglicku (1993) a neskôr na Mikkeli Polytechnik Savonlinna vo Fínsku (2003).
 
Svoje tvorivé koncepty rozvíja hlavne s režisérom Romanom Polákom, ale aj inými etablovanými režisérmi, doma aj v zahraničí. Je niekoľkonásobným držiteľom divadelného ocenenia Dosky (v roku 2006 za najlepší kostým divadelnej sezóny za inscenáciu hry A. P. Čechova Ivanov v SKD Martin, v roku 2008 za najlepší kostým divadelnej sezóny za inscenáciu R. Poláka Piargy v DAB Nitra, v roku 2009 za najlepší kostým divadelnej sezóny za inscenáciu L. N. Tolstoja Anna Kareninová v SND, v roku 2010 za najlepší kostým divadelnej sezóny za inscenáciu J. B. Moliera Mizantrop v SKD Martin, a v roku 2013 za najlepší kostým divadelnej sezóny za inscenáciu F. M. Dostojeského Bratia Karamazovovci v SND, všetky inscenácie v réžií Romana Poláka).
 
Taktiež je autorom výpravy k niekoľkým slovenským a českým filmom, z najznámejších titulov treba spomenúť Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý a Nejasná správa o konci sveta, v réžií J. Jakubiska, či Kruté radosti a Muzika v réžií J. Nvotu za ktorý dostal v roku 2008 cenu Slovenskej filmovej akadémie Slnko v sieti. Je držiteľom ceny Český lev 2016 a ceny Slnko v sieti 2016 za film Alice Nellis: Sedem zhavranelých bratov.