Daniel Čapkovič

Daniel Čapkovič

Bariton

Štúdiu spevu sa venoval od roku 1995 na Konzervatóriu v Bratislave pod pedagogickým vedením Róberta Szücsa. Zúčastnil sa s úspechom na viacerých speváckych súťažiach doma i v zahraničí. V roku 1998 obsadil 2. miesto na  Celoslovenskej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch. O rok neskôr na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch získal 2. miesto. V roku 1999 získal 1. miesto a zároveň osobitnú cenu Andreja Kucharského pre najlepšieho účastníka zo Slovenskej republiky na 34. Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V roku 2000 zvíťazil na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v Žiline v kategórii spev a udelili mu Cenu predsedu poroty Andreja Kucharského. V roku 2001 získal 1. miesto v kategórii Opera a zároveň sa stal absolútnym víťazom 36. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch a držiteľom Ceny Antonína Dvořáka. V roku 2002 sa stal držiteľom 1. miesta a Ceny prezidenta Asociácie japonských pedagógov Prof. Akahika Mori na 17. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra – Trnavského. Na 19. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra – Trnavského v roku 2006 sa umiestnil na 3. mieste v druhej kategórii a získal cenu Sharon Chmel Resh Scholarschip. Svoje interpretačné schopnosti si zdokonaľoval absolvovaním Majstrovských speváckych kurzov Evy Randovej v Ústí nad Labem 2001, 2005 Majstrovské spevácke kurzy Evy Blahovej, Praha. V roku 2007 sa stal laureátom Českej a Slovenskej medzinárodnej speváckej súťaže v kanadskom Montreal.

Okrem súťažných aktivít niekoľkokrát spolupracoval s Komorným orchestrom mesta Bratislavy Capella Istropolitana. Počas súbežného štúdia na Konzervatóriu v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského spolupracoval s komorným zborom bratislavského konzervatória, zbormi Adoremus, Comenius, Ozvena a Speváckym zborom mesta Bratislavy. V rámci Fóra pedagogiky dostal ocenenie ministra školstva Milana Ftáčnika za mimoriadne úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných speváckych súťažiach. Je tiež nositeľom pamätného diplomu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Jozefa Moravčíka za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Bratislavy. Roku 2002 vystúpil na otváracom koncerte IV. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou  ako hosť Petra Dvorského spolu s Luciou Bílou. V študijnom roku 2003 – 2004 absolvoval štipendovaný štúdijný pobyt na Universität für Musik und darstelende Kunst v rakúskom Grazi, kde sa venoval štúdiu spevu u KS Gottfrieda Hornika a stvárneniu operných postáv v Theater im Palais. V súčasnosti je sólistom  Opery Slovenského národného divadla v Bratislave a pravidelne koncertuje s Vienner Imperial Orchester vo Viedni.