Michal Onufer

Michal Onufer

Bas

Vzdelanie a pedagógovia:

2004-2009 - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, pedagóg: Miroslav Urbánek

2009-2014 - Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, pedagógovia: Alžběta Pappová, Klemens Slowioczek

2014 - 2017 - Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, doktorandské štúdium, pedagóg: Peter Mikuláš

Pracovné skúsenosti:

Štátne divadlo Košice - sólista opery - od 2013

Súťaže:

Spevácka súťaž Olomouc – čestné uznanie (2007)

Medzinárodná spevácka súťaž Janáčkovy Hukvaldy – 3.cena (2010)

Spolupráce:

Komorná koncertná činnosť – Betlémska kaplnka Praha, Olomouc, Ostrava (2007)

Spolupráca so symfonickým orchestrom Frýdek Místek (2008)

Národné divadlo moravskoslézské Ostrava

Štátna filharmónia Košice

Dvořákova Praha - Rudolfinum

Predstavenia