Branko Ladič

Branko Ladič

Korepetítor
Dirigent

Patrí k mladej generácii slovenských dirigentov a klaviristov. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach: klavír u Ľudmily Kojanovej a dirigovanie u Jána Drietomského - a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave dirigovanie u Ondreja Lenárda a Petra Feranca. Paralelne navštevoval prednášky na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde absolvoval doktorandské štúdium a kde od roku 2013 pôsobí ako odborný asistent. Absolvoval zahraničné stáže u Erika Wächtera v Krajinskom divadle v Detmolde, na Univerzite a zároveň v Opere v Lipsku, ako aj majstrovské kurzy u Marka Stringera v Rakúsku. V Opere SND sa predstavil viacerými asistenciami (Boris Godunov, Svätopluk, Jej pastorkyňa, Netopier, Salome), ako aj dirigovaním Donizettiho opery Lucrezia Borgia a detskej verzie Mozartovej Čarovnej flauty (O čarovnej flaute a iných kúzlach). Ako klavirista a korepetítor spolupracuje s poprednými sólistami a zborovými telesami.