Aktuality / Tlačové správy

Zmena predstavenia Čistý dom 28.1.2023
Publikované dňa: 28.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28.1.2023 pedstavenie Čistý dom v Štúdiu SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dňa 28.1.2023 o 19:00 hod v Štúdiu SND.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Cena Nadácie Tatra banky pre inscenáciu 24
Publikované dňa: 27.01.2023
Vo štvrtok 26. januára 2023 boli vyhlásení laureáti 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Porota posudzovala najvýraznejšie umelecké počiny za obdobie od 1. júla 2021 do 31. augusta 2022. Ocenenie 27. ročníka ceny sa udeľovalo v šiestich kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn.
 
Túto prestížnu cenu získala v kategórii Divadlo inscenácia 24 – projekt Činohry Slovenského národného divadla. Cenu získal kolektív tvorcov za spoluautorstvo – Valeria Schulczová, režisérka, Darina Abrahámová, dramaturgička, a herci Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová, Jakub Rybárik a Branislav Bystriansky.
 
„Zelená“ pre historickú budovu SND
Publikované dňa: 25.01.2023
Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR uplynulú jeseň odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND, v ktorej okrem iného skonštatoval:
„Investícia do historickej budovy SND je potrebná. Objekt vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu, poškodených divadelných technológií aj morálnej zastaranosti vnútorných priestorov,“ a odporučil pokračovanie v projekte.
 
Zmena termínu Koncertu členov operného štúdia
Publikované dňa: 25.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
oznamujeme vám, že z organizačných dôvodov meníme termín Koncertu členov operného štúdia na 13. 2. 2023 o 19:00 hod. Pôvodný termín koncertu bol dňa 10. 2. 2023 o 17:00 hod.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 10. 2. 2023 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 13. 2. 2023 o 19:00 hod.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2022/ 2023 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 
Zmena termínu predstavenia opery Peter a Lucia
Publikované dňa: 24.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z prevádzkových dôvodov meníme v Štúdiu termín predstavenia PETER A LUCIA na 21. 3. 2023 o 19:00 hod. Pôvodný termín predstavenia bol 22. 3. 2023 o 19:00 hod.
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 22. 3. 2023 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 21. 3. 2023.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2022/ 2023 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 

Stránky