Aktuality / Tlačové správy

Zrušené predstavenie: Carmen 27.02.2020 o 19:00 hod.
Publikované dňa: 22.01.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z organizačných dôvodov rušíme dňa 27.02.2020 o 19:00 hod. predstavenie Carmen v historickej budove SND BEZ NÁHRADY.
 
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou.
 
Vaše SND.
Zrušené predstavenie: Carmen 28.02.2020 o 11:00 hod.
Publikované dňa: 22.01.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z organizačných dôvodov rušíme dňa 28.02.2020 o 11:00 hod. predstavenie Carmen v historickej budove SND BEZ NÁHRADY.
 
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s touto zmenou.
 
Vaše SND.
Zmena termínu: GISELLE 10.03.2020
Publikované dňa: 17.01.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z prevádzkových dôvodov rušíme dňa 10.03.2020 predstavenie Giselle v historickej budove SND. Náhradný termín predstavenia Giselle bude 05.06.2020 o 19:00 hod. v historickej budove SND.
 
Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice
Publikované dňa: 15.01.2020
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
 
vyhlasuje
 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


výberové konanie
na obsadenie funkcie
generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice,
 
príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátne divadlo Košice, Hlavná ul. č. 58, 042 77 Košice.
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
SND dočasne povedie Peter Kováč
Publikované dňa: 07.01.2020
Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala doručil dnes (2.1.2020) ministerke kultúry Ľubici Laššákovej žiadosť o uvoľnenie z funkcie z vážnych rodinných dôvodov. Do ukončenia riadneho výberového konania bude divadlo viesť súčasný riaditeľ Činohry SND Peter Kováč.

 
Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková poverila súčasného riaditeľa Činohry SND Petra Kováča dočasným vedením Slovenského národného divadla. V prvom polroku 2020 bude vyhlásené riadne výberové konanie na post generálneho riaditeľa tejto erbovej kultúrnej inštitúcie.

 

Stránky