Aktuality / Tlačové správy

Nedožitých 90 osvieteného vzdelanca Miloša Pietora
Publikované dňa: 03.02.2023
„Skúšať s Milošom bola naozaj škola. Múdrosti, divadla, histórie či politiky.“
 
Pred 90 rokmi sa 3. februára 1933 narodil Miloš Pietor, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry a umenia – múdry, noblesný divadelník, pedagóg, rozhľadený Európan i svetoobčan zakorenený v národných tradíciách.
 
Miloš Pietor pochádzal z významnej rodiny vzdelancov, ktorej tradície uplatňoval vo svojom profesionálnom živote na rôznych postoch a v dôležitých funkciách. Absolvoval bratislavské konzervatórium a štúdium činohernej réžie na Vysokej škole múzických umení. Pôsobil v mnohých slovenských divadlách. „Plebejec Pietor vyvolával dojem, že je potomkom starej šľachty. Okrem cudzích jazykov ovládal aj cudzie spoločenské maniere... Najväčší gavalier medzi našimi režisérmi. Ak nie šľachtic rodom, tak určite šľachtic duchom...“ (Ladislav Čavojský, teatrológ)
 
Zrušenie predstavenia: CARMEN 19. 2. 2023
Publikované dňa: 30.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických dôvodov rušíme predstavenie CARMEN dňa 19. 2. 2023 o 17:00 hod. - BEZ NÁHRADY.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
 
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Zmena predstavenia Čistý dom 28.1.2023
Publikované dňa: 28.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28.1.2023 pedstavenie Čistý dom v Štúdiu SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dňa 28.1.2023 o 19:00 hod v Štúdiu SND.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Cena Nadácie Tatra banky pre inscenáciu 24
Publikované dňa: 27.01.2023
Vo štvrtok 26. januára 2023 boli vyhlásení laureáti 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Porota posudzovala najvýraznejšie umelecké počiny za obdobie od 1. júla 2021 do 31. augusta 2022. Ocenenie 27. ročníka ceny sa udeľovalo v šiestich kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn.
 
Túto prestížnu cenu získala v kategórii Divadlo inscenácia 24 – projekt Činohry Slovenského národného divadla. Cenu získal kolektív tvorcov za spoluautorstvo – Valeria Schulczová, režisérka, Darina Abrahámová, dramaturgička, a herci Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová, Jakub Rybárik a Branislav Bystriansky.
 
„Zelená“ pre historickú budovu SND
Publikované dňa: 25.01.2023
Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR uplynulú jeseň odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND, v ktorej okrem iného skonštatoval:
„Investícia do historickej budovy SND je potrebná. Objekt vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu, poškodených divadelných technológií aj morálnej zastaranosti vnútorných priestorov,“ a odporučil pokračovanie v projekte.
 

Stránky