Božena Horná

Božena Horná

dočasne poverená vedením organizačnej zložky Ekonomický úsek
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava