Artists Drama

Administration

Poverená vedením Činohry SND

Assistant to the SND Drama Director

Vedúca umeleckej prevádzky

Ensemble

Dramaturgy lecturer

Guest Actors