Erik Žibek

Erik Žibek

Student guest performance

Predstavenia

Curzio, Petruccio’s servant; Young actor
Karatajev, sedliak v Bogučarove
Vojaci / sluhovia / sedliaci / páni na plese
Background actors (three-, six- and nine-headed dragon)
Svadobní hostia, čašníci, hrobári, mnísi
Karatajev, sedliak v Bogučarove
Background actors (three-, six- and nine-headed dragon)
Curzio, Petruccio’s servant; Young actor
Svadobní hostia, čašníci, hrobári, mnísi
Vojaci / sluhovia / sedliaci / páni na plese
Vojaci / sluhovia / sedliaci / páni na plese
Karatajev, sedliak v Bogučarove
Background actors (three-, six- and nine-headed dragon)
ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Svadobní hostia, čašníci, hrobári, mnísi
Vojaci / sluhovia / sedliaci / páni na plese
ĽUDIA NA ULICI, V MÚZEU, NA VERNISÁŽI...
Svadobní hostia, čašníci, hrobári, mnísi
Background actors (three-, six- and nine-headed dragon)
Karatajev, sedliak v Bogučarove
Vojaci / sluhovia / sedliaci / páni na plese
Karatajev, sedliak v Bogučarove