Ján Gallovič

Ján Gallovič

Actor
Ján Gallovič sa narodil v Poprade. Po absolvovaní štúdia na Divadelnej fakulte VŠMU pod vedením profesora Karola L. Zachara sa z neho stal profesionálny herec. V rokoch 1983 – 1985 bol sólistom spevohry Novej scény v Bratislave. V rokoch 1985 – 1988 bol členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Na Novej scéne pôsobil najmä v oblasti muzikálu v rokoch 1988 až 1996. V tom istom roku odišiel do Činohry SND, kde pôsobí v stálom angažmán dodnes. Popri divadle spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom a s dabingovými štúdiami. Na Divadelnej fakulte VŠMU pôsobil od roku 1998 do roku 2016, najprv ako pedagóg umeleckého prednesu v tíme s prof. E. Horváthom, v poslednom období aj ako pedagóg techniky reči a hereckej tvorby v tíme s prof. I. Timkovou. V deväťdesiatych rokoch stvárnil mnoho filmových postáv zo slovenskej produkcie. Vďaka svojmu charizmatickému hlasu si našiel uplatnenie aj v dabingovej tvorbe, za čo bol aj v roku 1997 ocenený cenou Zlatá slučka za najlepší mužský výkon.
 
Ocenenia:
1997 – Zlatá slučka za najlepší mužský výkon v dabingu
1998 – výročná cena Literárneho fondu za divadelnú tvorbu v roku 1997
2000 – Poděbradská Krištáľová ruža za prínos v oblasti poézie a umeleckého slova
2017 – Cena Literárneho fondu za postavu Jána Pavla II. v inscenácii muzikálu Povolanie pápež
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia

Father Nebojsa
Angel Samuelov, the Angel of Death
Cosimo Francucci, a corrupt baker
Sergei Ivanovich Lopushkin
The owner of the advertising agency, the choir, the audience, the dancers at the casting, the film crew, the audience, Zabou ...
Father Nebojsa
The owner of the advertising agency, the choir, the audience, the dancers at the casting, the film crew, the audience, Zabou ...
Sergei Ivanovich Lopushkin
Angel Samuelov, the Angel of Death
Captain Brice