Kristína Letenayová - Turanová

Kristína Letenayová - Turanová

Artistic Operations Manager
Address: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Kristína Turanová sa narodila v Bratislave. V roku 2007 ukončila štúdium v odbore divadelný manažment na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V rámci štúdia absolvovala odborné študijné pobyty vo Fínsku, v Hongkongu a v Nórsku. Od roku 2004 pôsobila v SND v rámci študentskej stáže a po ukončení v štúdia bola prijatá do interného pracovného pomeru. Vedúcou umeleckej prevádzky Činohry SND sa stala v roku 2010.