Roman Poláčik

Roman Poláčik

Actor
Roman Poláčik sa narodil v Trstenej. Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Už v tom čase hosťoval v Divadle Aréna, v Štúdiu 12 a v SND. Ďalšou scénou, kde ako študent pôsobil, bolo aj DAB v Nitre, v roku 2012 ako stály člen umeleckého súboru. Od roku 2018 je členom umeleckého súboru Činohry SND. Je i úspešným seriálovým a filmovým hercom.
 
Ocenenia:
2015 – Cena Literárneho fondu za postavu Emana Mešianého v inscenácii hry Gazdiná Roba, s prihliadnutím na postavu Kristiána v inscenácii hry Cyrano z Bergeracu a na postavu Lucentia v inscenácii hry Skrotenie zlej ženy
2017 – Cena Literárneho fondu za postavu Karola Wojtylu v inscenácii muzikálu Povolanie pápež, s prihliadnutím na postavu Jána v inscenácii hry Syna či dcéru?
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.