Martin Šalacha

Martin Šalacha

Actor
Martin Šalacha sa narodil v Zalužiciach. Po maturite na gymnáziu vyštudoval odbor herectvo na bratislavskej VŠMU. V roku 2011 úspešne absolvoval konkurz do hereckého súboru DAB v Nitre a stal sa jeho interným členom. Okrem nitrianskeho javiska ho diváci mohli vidieť v niekoľkých inscenáciách ďalších slovenských divadiel. Hosťoval napríklad v SND, na Novej scéne, v Slovenskom komornom divadle v Martine, v Divadle LUDUS a v Divadle Astorka. Členom činohry SND sa stal v roku 2018. Pravidelne spolupracuje s nezávislým divadelným súborom Teatro Tatro. Venuje sa aj tvorbe v televízii. Úspešne stvárnil postavy vo viacerých seriáloch a filmoch.
 
Ocenenia:
2015 – Cena Literárneho fondu za postavu Francisa Henshalla v inscenácii hry Sluha dvoch šéfov s prihliadnutím na postavu Prvého dvojčaťa v inscenácii Veľký zošit
2016 – Cena Literárneho fondu za postavu Normana Bassetta v inscenácii hry Z rúčky do rúčky
2017 – Cena Literárneho fondu za postavu Milana Rastislava Štefánika v inscenácii hry Štefánik –slnko v zatmení, s prihliadnutím na postavu Jánošíka
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.