Petra Vajdová

Petra Vajdová

Actresses
Petra Vajdová sa narodila v Martine. Študovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave a v štúdiách pokračovala aj na Vysokej škole múzických umení, kde absolvovala postavou Fiokly Ivanovny v inscenácii Ženba. Už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení hosťovala v Slovenskom národnom divadle (Dom nad oceánom, Cyrano z Bergeracu, Tančiareň). Po ukončení štúdia sa stala členkou divadla ASTORKA Korzo´90 v Bratislave. Na istý čas zmenila prostredie, vycestovala a na jednu sezónu sa stala herečkou HaDivadla v Brne (Hedy Lamarr). Po ročnom angažmán sa však vrátila späť do ASTORKA Korzo´90. Hosťuje v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a v divadle Aréna. V roku 2012 sa stala členkou Slovenského národného divadla. Petra Vajdová účinkuje i v televízii a jej hlas poznáte z rozhlasu či dabingu.
 
Ocenenia:
2015 – Cena Literárneho fondu za postavu Angely v inscenácii Polnočná omša a za postavu Ester v inscenácii Lesk a bieda kurtizán, s prihliadnutím na postavu Zuny v inscenácii Nevesta hôľ
2016 – DOSKY v kategórii najlepší ženský herecký výkon za postavu Emílie Ekhdalovej v inscenácii Fanny a Alexander
2018 – Cena Literárneho fondu za dabingovú postavu Márie Terézie v dvojdielnom filme Mária Terézia
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.