Jana Kovalčiková

Jana Kovalčiková

Actresses

Predstavenia

Alexandra Ľvovna Rachamanovová
ANIČKA, jej dcéra
Thomasina Coverly
Claire Zoë Héger, Mrs Rochester, Helen Burns