Jana Kovalčiková

Jana Kovalčiková

Actresses

Jana Kovalčiková sa narodila v Prešove. Po gymnáziu študovala herectvo na VŠMU. Spolupracovala Divadlom Aréna, ASTORKA Korzo '90, GUNaGU. V roku 2016 sa stala členkou súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre, o rok nato členkou Slovenského komorného divadla v Martine. V SND debutovala v roku 2013 v inscenácii Bratia Karamazovovci, od roku 2020 je jeho členkou. Je známa z viacerých televíznych seriálov.

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia

Thomasina Coverly