Richard Stanke

Richard Stanke

Actor
Richard Stanke sa narodil v Šali. Študoval na Vysokej škole múzických umení, odbor herectvo. Je dlhoročným členom Činohry Slovenského národného divadla, na jeho doskách účinkuje od roku 1989. Hosťoval však i v mnohých iných slovenských a českých divadlách. Svoj hlas prepožičal desiatkam postáv v dabingu. Účinkoval v mnohých televíznych inscenáciách, vo filmoch a seriáloch.
 
Ocenenia:
2006 – Cena Literárneho fondu
2010 – Cena Literárneho fondu za postavu Čičikova v inscenácii Mŕtve duše
2016 – Cena Literárneho fondu (LF) za postavu biskupa Eduarda Vergérusa v inscenácii Fanny a Alexander, s prihliadnutím na dabingovú postavu vo filme Dobrodružstvá Hucka Finna a za réžiu Rozprávok bratov Grimmovcov
2019 – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy – štátne vyznamenanie udelené prezidentom Slovenskej republiky
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.