Mário Drgoňa

Mário Drgoňa

Lecturer in Dramaturgy
Address: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Mário Drgoňa sa narodil v Trnave. Absolvoval štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na VŠMU. Už počas štúdia ako hosťujúci dramaturg či asistent réžie spolupracoval s viacerými slovenskými i českými divadlami, ako napríklad Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Divadlo Mír v Ostrave, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre atď. Ako autor a režisér má skúsenosti i vďaka spolupráci so Slovenským rozhlasom. Venuje sa tiež tvorbe scénickej hudby, prekladu dramatických textov z angličtiny a voice over artu. Založil a vedie festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus – Pokus. V Činohre SND pracuje od apríla 2020 ako lektor dramaturgie.