Rebeka Poláková

Rebeka Poláková

Actresses
Rebeka Poláková sa narodila v Bratislave. Napriek svojej introvertnej povahe sa prihlásila na Konzervatórium v Bratislave, čím prekvapila nielen seba, ale aj blízke okolie. Už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa začala objavovať v divadle ASTORKA Korzo '90, kde po ukončení štúdia dostala dlhodobé angažmán a napriek mladému veku sa predstavila v množstve inscenácií. Hosťovala taktiež v divadle Aréna, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, v Štúdiu L + S a v Štúdiu 12. Od apríla 2021 je členkou umeleckého súboru Činohry SND. Stvárnila i mnoho postáv v slovenských filmoch a seriáloch.
 
Ocenenia:
2015 – Cena Literárneho fondu za postavu Márie v inscenácii hry Obeť, s prihliadnutím na dabingovú postavu Sonje v seriáli Hotel Adlon 1. – 3.
2016 – Igric – Tvorivá prémia za herecký výkon vo filme Čistič
2016 – New drama festival – Zvláštna cena poroty za herecký výkon v inscenácii Obeť
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia