Gabriela Dzuríková

Gabriela Dzuríková

Actresses
Gabriela Dzuríková sa narodila v Košiciach. Štúdium herectva na VŠMU absolvovala v roku 1995. Vzápätí sa stala členkou Činohry SND, v ktorom pôsobí dodnes.
V SND sa po prvý raz objavila už počas štúdia, v roku 1992, v inscenácii Súboj s démonom, kde stvárnila postavu Stelly Marrovej, rok nato sa zasa chopila roly Marienky v inscenácii Svadba.
Počas nasledujúcich rokov hosťovala v divadlách Štúdio L + S, ASTORKA Korzo ’90 a Radošinskom naivnom divadle. Neskôr, už počas angažmán v SND, hosťovala v divadlách Nová scéna, Aréna či v Divadle GUnaGU. Bola mnohonásobne nominovaná na ocenenie OTO. Bohaté a doposiaľ aktívne skúsenosti má i z televízie, filmu a dabingu.
 
Ocenenia:
2009 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Dolly v inscenácii dramatizácie L. N. Tolstého Anna Kareninová s prihliadnutím na postavu Lucie v inscenácii D. Gieselmanna Plantáž
2010 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Herodiady v inscenácii P. O. Hviezdoslava Herodes a Herodias
2015 – Výročná cena Literárneho fondu za postavy Škrata Laktibradka (Kmotra, Básnik, Krčmár a ďalšie) v inscenácii Ľ. Feldeka Ako sa Lomidrevo stal kráľom
2019 – Výročná cena Literárneho fondu za postavu Šracie v inscenácii Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia

Marta Bollová, hlavná sestra
Mary Rummins, his wife
Witch Laktibradka / Yardbeard (Godmother, Poet, Pubmaster and others)
Eurydika
Alma Ekdahl, his wife
Shratsia, Bobichek’s Aunt
Eurydika
Miss Temple, Lady Dent
Witch Laktibradka / Yardbeard (Godmother, Poet, Pubmaster and others)
Alma Ekdahl, his wife
Katharina Schratt, actress from the Burgtheater, Franz Joseph’s mistress
Mary Rummins, his wife
Katharina Schratt, actress from the Burgtheater, Franz Joseph’s mistress
Mary Rummins, his wife
Miss Temple, Lady Dent
Witch Laktibradka / Yardbeard (Godmother, Poet, Pubmaster and others)
Kostolníčka, Dorota, Pani Dlugoszová
Alma Ekdahl, his wife