Božidara Turzonovová

Božidara Turzonovová

Actresses
Božidara Turzonovová sa narodila v Sofii. Od detstva navštevovala dramatický krúžok, pôsobila v detskej rozhlasovej družine a venovala sa hre na klavíri. Navštevovala strednú školu v Starom Meste známu ako GAMČA. Študovala na VŠMU v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 1963. Po absolutóriu sa stala členkou SND, kde pôsobí dodnes. V súčasnosti hosťuje v trnavskom Divadle Jána Palárika. Okrem toho pracuje v rozhlase, vo filme a v dabingu, učí herectvo. V minulosti bola i predsedníčkou výboru Art Filmu, je čestnou riaditeľkou medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany. Od roku 1984 vyučovala na bratislavskej VŠMU a od roku 1999 pôsobila ako dekanka na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V rokoch 2004 – 2014 prednášala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, v r. 2014 obhájila titul PhD.
Je herečkou širokého výrazového rozsahu, množstva divadelných i filmových postáv.
 
Ocenenia:
1979 – titul zaslúžilá umelkyňa
1984 – Cena za najlepší herecký výkon (XXII. Českých a slovenských filmov Banská Bystrica)
1997 – laureátka Krištáľového krídla v oblasti divadlo a audiovizuálne umenie
1997 – Český lev – nominácia za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej role za film Orbis Pictus
2007 – cena Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu
2008 – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy prezidenta Ivana Gašparoviča
2009 – Cena Jozefa Kronera za celoživotnú tvorbu
2012 – Cena Pavla Straussa Univerzita Konštantína v Nitre
2012 – DOSKY za najlepší ženský herecký výkon sezóny v inscenácii Pohania
2017 – OTO – Sieň slávy
2018 – Cena Krištáľová ruža Festivalu poézie Poděbrady
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.