Anežka Petrová

Anežka Petrová

Actresses

Anežka Petrová sa narodila v Belej nad Cirochou. Po ukončení konzervatória v Košiciach pokračuje v štúdiu na Divadelnej fakulte VŠMU. Spolupracovala s divadlami: Divadlo Aréna, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice, Divadlo Non. Garde, Divadlo Lab a so Slovenským národným divadlom, ktorého členkou umeleckého súboru sa stala v januári 2021.

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia