News / Press releases

Carmen 28.02.2020 o 11:00 hod. - Canceled performance
Publikované dňa: 22.01.2020
Dear Visitors,
 
We regret to inform you that we shall to cancel the opera performance Carmen scheduled for 28.02.2020 at 11:00 in the SND historical building.
 
You can request refund money in person in the SND Cash Box Offices within 15 working days after the original date of the performance. After the deadline you shall still be entitled to the refund: please return the tickets in writing form only (or via email, if you have purchased the tickets online) at jana.krajcirova@snd.sk. For processing the reimbursement, please attach in the email your bank account number and sort code (IBAN, SWIFT/BIC) together with scans of the tickets.
 
We do apologize for any inconveniences the cancellation may cause to you.
 
Yours SND
GISELLE 10.03.2020 - Change of date
Publikované dňa: 17.01.2020
Dear Visitors,
 
We regret to inform you that we shall to cancel the balet performance GISELLE scheduled for 10.03.2020 at 19:00 in the SND historical building. An alternative date will be 05.06.2020 at 19:00 hrs. in the SND historical building.
 
Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice
Publikované dňa: 15.01.2020
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
 
vyhlasuje
 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


výberové konanie
na obsadenie funkcie
generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice,
 
príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátne divadlo Košice, Hlavná ul. č. 58, 042 77 Košice.
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 
Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť,
SND dočasne povedie Peter Kováč
Publikované dňa: 07.01.2020
Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala doručil dnes (2.1.2020) ministerke kultúry Ľubici Laššákovej žiadosť o uvoľnenie z funkcie z vážnych rodinných dôvodov. Do ukončenia riadneho výberového konania bude divadlo viesť súčasný riaditeľ Činohry SND Peter Kováč.

 
Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková poverila súčasného riaditeľa Činohry SND Petra Kováča dočasným vedením Slovenského národného divadla. V prvom polroku 2020 bude vyhlásené riadne výberové konanie na post generálneho riaditeľa tejto erbovej kultúrnej inštitúcie.

 
Aké bude divadlo o 100 rokov?
Publikované dňa: 12.12.2019
Príležitosť osláviť 100. jubileum sa nám naskytne iba raz za život. Preto sme v rámci edukačnej činnosti a zapojenia do osláv storočnice aj našich najmenších v septembri spustili výtvarnú súťaž, ako si deti – žiaci prvého stupňa ZŠ predstavujú divadlo o 100 rokov.

 
Svoje spoločné kreatívne dielka celej triedy mali možnosť mladí umelci zasielať do 4. 12. 2019. Do súťaže sa zapojilo 62 škôl, 100 tried a viac ako 250 diel, v ktorých zachytili predstavy o divadle o ďalšiu storočnicu.

 

Pages