News / Press releases

Otvorené divadlo
Publikované dňa: 29.07.2021
Napriek prebiehajúcim divadelným prázdninám divadlo žije aj v lete. Práve v tomto čase máme okrem príprav nadchádzajúcej sezóny priestor na nové spolupráce. Po prvýkrát sme partnersky vstúpili do dlhoročného úspešného projektu Letnej akadémie módy Slovak fashion council. Počas dvoch intenzívnych týždňov v ňom dizajnérky približujú deťom prácu na tvorbe odevnej kolekcie. Divadlo je rozhraním mnohých umeleckých remesiel a jednou z kľúčových profesií, ktoré sa podieľajú na výrobe výpravy inscenácií, je kostýmová výroba.
 
Konkurz do Operného štúdia SND
Publikované dňa: 22.07.2021

Opera SND aj pre nadchádzajúcu sezónu pripravila projekt Operného štúdia SND, ktorého ambíciou je byť umelecko-vzdelávacou platformou pre budúcich profesionálnych spevákov. 

Úspešní uchádzači budú môcť počas dvoch divadelných sezón pracovať po vedením renomovaných slovenských a českých divadelných profesionálov – spevákov, dirigentov, režisérov a korepetítorov. 

Dostanú príležitosť nielen si naštudovať konkrétne operné postavy svetového repertoáru, ale aj účinkovať priamo v inscenáciách nášho operného domu, zúčastňovať sa na pravidelných umelecko-interpretačných kurzoch rôznych zameraní a zároveň zažiť reálnu opernú prevádzku.

Členovia operného štúdia (osem až desať spevákov) popri možnosti naštudovať si operný titul, zúčastniť sa na komorných projektov alebo fragmentov z opier absolvujú počas sezóny niekoľko koncertov a prezentovať sa budú tiež na záverečnom koncerte árií a piesní Operného štúdia SND.

Za Milanom Lasicom
Publikované dňa: 19.07.2021

Nesmierny smútok sprevádza správu, ktorú si ešte dostatočne neuvedomujeme. Odišiel noblesný, všestranný umelec – dramatik, režisér, herec, textár, spevák i moderátor, predovšetkým však briskný glosátor, občan, pre ktorého bola kritériom pravda a spravodlivosť.

Milan Lasica nebol členom Slovenského národného divadla, ale nebol ani bežným návštevníkom. S našou inštitúciou ho spájalo oveľa viac. V poslednom období bol členom Umeleckej rady SND a čitatelia SME NÁRODNÉ sa v pravidelnej rubrike vždy poprechádzali v umelcových spomienkach okolo divadla. 

S mnohými umelcami SND Milan Lasica spolupracoval, s mnohými sa priatelil a mnohým nám bude chýbať nielen tá virtuálna, ale aj skutočná prechádzka Milana Lasicu popri novej budove SND. Vídavali sme ho pohrúženého v myšlienkach, vážneho i s potmehúdskym úsmevom – smeroval domov z tvorivých stretnutí z kaviarničky pri Dunaji.    

Stanovisko vedenia SND a Činohry SND k nepravdivým informáciám uverejneným v týždenníku Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021
Publikované dňa: 15.07.2021

Vedenie Slovenského národného divadla a Činohry SND sa ohradzuje proti uvedeniu nepravdivých informácií v predmetnom článku týždenníka Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021. Vedenie Činohry SND naďalej ráta s angažovaním členky Činohry SND Petry Vajdovej do repertoárových, ako aj nových titulov nadchádzajúcej sezóny.

Petra Vajdová patrí k výrazným predstaviteľkám svojej hereckej generácie. Je typovo zaujímavá, chápe hĺbku postavy a charakteru, skvelo sa s ňou pracuje. 

Ako členka Činohry SND sa hneď po návrate z materskej dovolenky plne a aktívne zúčastňuje na všetkých aktivitách divadla. Bez zaváhania nastúpila do nových záskokov, bez problémov sa zúčastňovala na všetkých skúškach, ktoré Činohra SND odohrala v čase pandémie. Vedenie Činohry SND zásadne odmieta, že by v ostatnom období dochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny či skúšobných procesov zo strany pani Vajdovej. 

Príďte do Činohry SND už v auguste
Publikované dňa: 14.07.2021

Činohra Slovenského národného divadla pozýva divákov do novej budovy SND tento rok netradične už v auguste. Divadelnú sezónu 2021/2022 začíname uvedením dvoch predstavení románovej epopeje Vojna a mier, a to 10. a 11. augusta 2021.

„Bez divákov sme boli v Činohre SND od 17. 12. 2020 do 14. 5. 2021. To je temer päť mesiacov, polovica sezóny. Zdá sa nám, že je spoločensky a kultúrne zodpovedné napĺňať, čo je naším zmyslom, teda hrať a tvoriť. Preto sme sa rozhodli využiť aj leto na možnosť kontaktu s divákmi a na začiatok skúšok novej inscenácie. Chceme dať divákom zážitok z intenzívnych a silných inscenácií a pripraviť sa zodpovedne na jeseň,“ hovorí Miriam Kičiňová, riaditeľka Činohry SND.

Pages