Aktuelles / Presseberichte

SPOMÍNAM NA PARÍŽ
Publikované dňa: 26.01.2024
Takýto sugestívny názov má prvý z tohtoročných komorných koncertov v novej budove SND, na ktorom sa tentoraz predstavia výnimoční hráči divadelného orchestra na dychových nástrojoch. Výber tvoria diela pre toto nástrojové zoskupenie z komornej tvorby niekoľkých francúzskych skladateľov, ktorých život a tvorba je spätá s fascinujúco pulzujúcim životom mesta na Seine na prelome 19. a 20. storočia. Koncert sa koná už túto nedeľu 28. januára o 15.00 hod. v novej budove SND.
 
Asi najznámejším z prezentovaných skladateľov je Francis Poulenc, vtipný, duchaplný, ktorý pôsobil či žil aj ako bohém, aj ako mních. Z jeho tvorby poznáme napríklad opery Dialógy karmelitánok či Ľudský hlas, alebo nádhernú Gloriu. Na koncerte objavíte jeho majstrovskú komornú tvorbu, pôvabné Trio pre hoboj, fagot a klavír a Novelette pre dychové kvinteto č. 1.
 
Pán Oldo Hlaváček 90
Publikované dňa: 26.01.2024
Vážený majstre, milý pán Hlaváček, drahý Olduško!
 
Vaše Národné, my všetci, ktorí sme jeho súčasťou srdcom, dušou aj zamestnaneckým pomerom, máme tú veľkú česť a radosť verejne zvolať Živijó!!!!
 
Máte krásne jubileum, stále pevný krok so závideniahodne vystretou chrbticou – doslovne aj metaforicky, Váš hlas je bodrý a optimistický, tak ako sme si za tie ročiská zvykli, a aj keď ste sa rozhodli nenápadne odísť z javiska, my Vás máme stále v divadelnej rodine ako platného a obľúbeného člena.
 
Zomrela vzácna duša operného sveta, pani Milada Synková
Publikované dňa: 19.01.2024
Máloktorá umelecká osobnosť je tak úzko spätá s Operou Slovenského národného divadla ako pani Milada Synková. Od dnešného dňa s veľkou ľútosťou pri tomto konštatovaní musíme používať minulý čas.
 
Impresario Dotcom opäť na scéne Opery SND
Publikované dňa: 18.01.2024
Predstaviť nové dielo je vždy sviatkom, navyše, ak ide o operu. Stalo sa tak v uplynulej divadelnej sezóne, keď Opera SND uviedla slovenskú premiéru komickej opery Ľubice Čekovskej Impresario Dotcom, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom a získala aj prestížne ocenenie kritikov DOSKY 2023 za mimoriadny počin v hudobnom divadle. Diváci sa o kvalitách diela môžu presvedčiť opäť v piatok 26. januára a v nedeľu 28. januára 2024 vždy o 19.00 hod. v novej budove SND.
 
Komická opera o opere a jej zákulisí
 
Štátne vyznamenania aj pre osobnosti SND
Publikované dňa: 15.01.2024
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila na slávnostnej ceremónii štátne vyznamenania 33 osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života. Medzi nimi bolo niekoľko osobností, ktoré sú úzko späté so Slovenským národným divadlom.
 
Operný spevák Peter Mikuláš a dirigent Juraj Valčuha, ktorý je tiež členom Umeleckej rady SND, dostali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
 
Pribinov kríž 1. triedy si prevzala riaditeľka Baletu SND Nina Poláková za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti klasického tanca a člen Umeleckej rady SND režisér Roman Polák za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti divadla.
 

Seiten