Aktuelles / Presseberichte

Štúdia o rizikách električkovej trate pred SND
Publikované dňa: 29.11.2022
Rezort kultúry má k dispozícii obsiahlu odbornú vibroakustickú štúdiu výsledkov meraní, ktoré upozorňujú na vážne riziká v prípade realizácie električkovej trate pred budovou SND. Potvrdzujú tak obavy, ktoré dlhodobo prezentuje Ministerstvo kultúry SR, ale aj mnohí architekti, urbanisti, občianski aktivisti a tiež umelci.
 
Experti na základe získaných meraní konštatujú, že prípadné prejazdy električiek pred novou budovou SND by vygenerovali akustické nízkofrekvenčné vlnenie a dunivý hluk, ktoré môžu negatívne ovplyvniť akustické prostredie v sálach SND. Dunivý hluk sa navyše niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je prípad priestorov SND. Dopĺňajú, že „vybudenie vlastných frekvencií vlastných tvarov stavebných konštrukcií nie je závislé od rýchlosti koľajového vozidla“. To znamená, že ani návrh spomaliť prechod vozidiel električky pred SND nezabráni negatívnym akustickým a vibračným vplyvom.
 
Zmeny hracieho plánu Činohry SND
Publikované dňa: 25.11.2022
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho a z technicko - organizačných dôvodov rušíme predstavenia:

 
13. 12. 2022 o 19:30 hod. Čaj u pána senátora. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu STE MEDZI NAMI v Modrom salóne SND
14. 12. 2022 o 19:30 hod. Čaj u pána senátora BEZ NÁHRADY
15. 12. 2022 o 19:30 hod - Leni BEZ NÁHRADY
17. 12. 2022 o 19:30 hod - Leni BEZ NÁHRADY
 
11. 1.2023 o 19:00 hod. Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana). Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu VOJNA A MIER v Sále činohry SND
Uchádzači o funkciu šéfa SND sa môžu prihlásiť do 5. 12.
Publikované dňa: 09.11.2022
Ministerstvo kultúry SR v stredu 9. novembra 2022 vyhlásilo proces verejného vypočutia na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla (SND).


Dokument, ktorý si môžete pozrieť v prílohe, obsahuje všetky potrebné informácie pre uchádzačov: opis činnosti SND, opis očakávaní od SND a jeho nového vedenia zo strany MK SR, požiadavky na pozíciu, finančné ohodnotenie danej pozície, opis procesu verejného vypočutia a ďalšie podrobné informácie.

 
Záujemcovia o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky na ministerstvo kultúry do pondelka 5. decembra 2022.

 
Predpokladaný nástup nového generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky SND je február 2023.

 
Útvar hodnoty za peniaze odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND
Publikované dňa: 08.11.2022
Útvar hodnoty za peniaze odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND a odporučil pokračovanie v projekte. Štúdia uskutočniteľnosti je nutnou podmienkou ďalších krokov v procese rekonštrukcie. Rozbehnutie procesu prípravy komplexnej rekonštrukcie bolo jednou z hlavných priorít bývalého vedenia SND na čele s Matejom Drličkom.
 
Slovenské národné divadlo zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti komplexnej rekonštrukcie historickej budovy SND v októbri. V úzkej spolupráci s víťazom verejného obstarávania a Ministerstvom kultúry SR na nej za SND pracoval bývalý ekonomický riaditeľ Matej Bošňák od začiatku roka.
 
Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje podrobné informácie o zmysle rekonštrukcie historickej budovy SND, predbežnú finančnú analýzu rekonštrukcie, analýzu nákladov a prínosov projektu, ako aj víziu ďalšej prevádzky zrekonštruovanej budovy.
 
SND má dočasného generálneho riaditeľa
Publikované dňa: 02.11.2022

Slovenské národné divadlo do verejného vypočutia uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa či generálnej riaditeľky SND dočasne povedie Jozef Švolík, vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry, pod ktorého gesciu dlhodobo patria štyri štátne divadlá. Ministerstvo kultúry týmto krokom garantuje udržanie stability a kontinuity Slovenského národného divadla až do výberu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky. Informácie o verejnom vypočutí uchádzačov o funkciu štatutárneho zástupcu SND ministerstvo zverejní už v najbližších dňoch.

Seiten