Aktuelles / Presseberichte

Blahoželáme prof. Ľubomírovi Vajdičkovi
Publikované dňa: 02.01.2023
K oceneným osobnostiam, ktorým prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania, patrí jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ prof. Ľubomír Vajdička. Prezidentka mu 1. januára 2023 udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.
 
Ľubomír Vajdička (28. mája 1944, Trenčín) vyrastal v Martine, kde po absolvovaní VŠMU získal aj prvé angažmán v Divadle Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo - SKD). Od roku 1983 až do roku 2010 sa domovskou scénou prof. Vajdičku stalo Slovenské národné divadlo, kde v rokoch 1990 – 1991 pôsobil aj ako umelecký šéf Činohry SND.
 
Inšpektorát práce a Najvyšší kontrolný úrad ukončili kontroly v SND
Publikované dňa: 22.12.2022
Vedenie Slovenského národného divadla dostalo protokoly o výsledkoch kontrol Inšpektorátu práce Bratislava a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ). Obe sa skončili v prospech SND. Kontrola Inšpektorátu práce Bratislava bola od 14. septembra do 21. decembra 2022. Kontrola NKÚ v SND sa konala od 1. augusta do 30. novembra 2022 na žiadosť poslancov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
 
Kontrola inšpekcie práce bola zameraná na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych predpisov. Inšpektorát práce kontroloval aj pracovnoprávne dokumenty zamestnancov, ktorí boli prepustení v súvislosti s organizačnými zmenami v Opere SND v roku 2022. Kontrolný orgán v protokole skonštatoval, že SND neporušilo zákon ani v jednom zo skúmaných prípadov.

 
Vedenie Slovenského národného divadla smúti za herečkou Soňou Valentovou
Publikované dňa: 10.12.2022
Vedenie SND zarmútila správa o úmrtí jednej z najvýraznejších herečiek Sone Valentovej, ktorá dlhé roky patrila medzi popredné členky našej prvej činohernej scény.
Soňa Valentová sa narodila v Trnave 3. júna 1946, zomrela v Bratislave dnes, v sobotu 10. decembra 2022. Členkou Činohry SND bola od augusta 1967 do mája 2018.
 
Balet SND sa pripája k iniciatíve Slovenská Tepláreň
Publikované dňa: 08.12.2022
Balet Slovenského národného divadla sa derniérou inscenácie Fashion Ballet´22 pripája k iniciatíve Slovenská Tepláreň.

 
Sme presvedčení o tom, že akékoľvek prejavy nenávisti a násilia k menšinám sú spoločensky neakceptovateľné.

 
Predstavenie Fashion Ballet´22 v piatok 9. decembra 2022 bude naším symbolickým vyjadrením spolupatričnosti s rodinami a blízkymi zavraždených Matúša a Juraja.

 
Balet SND
ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE: Komorný koncert 18.12.2022
Publikované dňa: 06.12.2022
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických príčin rušíme KOMORNÝ KONCERT SND dňa 18.12.2022 o 15:00h bez náhrady.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
Dávame Vám do pozornosti januárový termín KOMORNÝ KONCERT SND s Radkom Baborákom dňa 22.1.2023.
 

Seiten