Aktuelles / Presseberichte

Zmena predstavenia: 28. 2. 2023 ČISTÝ DOM
Publikované dňa: 27.02.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28. 2. 2023 predstavenie ČISTÝ DOM v ŠTÚDIU. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI dňa 28. 2. 2023 o 19.00 h v ŠTÚDIU.
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Slovenské národné divadlo smúti za skvelým režisérom
Publikované dňa: 25.02.2023
Vedenie SND prijalo s veľkým zármutkom správu o úmrtí jedného z najvýraznejších slovenských režisérov Juraja Jakubiska, ktorý mal blízky vzťah aj k prvej slovenskej divadelnej scéne.

 
Juraj Jakubisko na pôde SND režíroval opery Eugena Suchoňa Krútňava (1999) a Svätopluk (2008).

 
Česť jeho pamiatke!
Zmena predstavenia: 25. 2. 2023 VOJNA A MIER
Publikované dňa: 24.02.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 25. 2. 2023 predstavenie Vojna a mier v SÁLE ČINOHRY. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu GLENGARRY GLEN ROSS dňa 25. 2. 2023 o 19.00 h v SÁLE ČINOHRY.
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Zmena predstavenia: DNES 24. 2. 2023 SCÉNY ZO ŽIVOTA
Publikované dňa: 24.02.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme DNES dňa 24. 2. 2023 predstavenie Scény zo života režiséra (Ingmara Bermana) v ŠTÚDIU. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu ILÚZIE dnes dňa 24. 2. 2023 o 19.00 h v ŠTÚDIU.
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Zmena predstavenia: DNES 22. 2. 2023 RUSKÉ DENNÍKY
Publikované dňa: 22.02.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme DNES dňa 22.02.2023 predstavenie Ruské denníky v SÁLE ČINOHRY. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dnes dňa 22.02.2023 o 19.00 h v SÁLE ČINOHRY.
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 

Seiten