Informácia o zadávaní zákazky - balónová výzdoba k DOD