Informácia o zadaní zákazky - Nákup tovaru pre občerstvenie